New Wishes

شهرمان تاریک ست !!

هرگز دیگر برای ایران دلم تنگ نمی شود! 

نه برای خیابان های دود گرفته اش ! نه برای تاکسی های شکسته و راننده های خسته و عصبانی اش ! نه برای اتوبان های بی تابلو و سردرگم کننده اش ! نه برای دکترهای پول دوست امروزش ! و و .... و نه برای شهری که پر است از دروغ و دورویی و زرنگی های زشت ! 

نه برای مردمی که به جز ریا و چشم و هم چشمی برای هیچ هدف دیگری زندگی نمی کنند ! 

شهرمان را تاریکی گرفته ! ابر سیاهی که بالای سر شهر هر روز با طلوع خورشید ظاهر می شود دود نیست .. تاریکی است .. غم است .. پشت خداست که رویش را از ما برگردانده است ..... 

   + سپیده ; ٦:٤٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()