New Wishes

 

اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی!

اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند!

اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست!

اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که آفتاب طلوع نکند. به سحر اعتماد کنید!

اگر آفتاب را به نظاره بنشینی، سایه را نتوانی دید.

امروز نخستین روز آینده ی توست.

وقتی یکی از درهای شادی بسته می شود،در دیگری باز می شود،

ولی اغلب،ما آن قدر به در بسته نگاه می کنیم،که در باز شده را نمی بینیم

بادبادکها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت.

هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

هرگز به احساساتی که در اولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

مهم نیست چه پیش آمده ، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا

   + سپیده ; ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()