چرا مرغ همسایه غاز ؟؟؟؟؟؟؟ آخه چرا !!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سپیده

شاید همین طوری برای خنده زیاد بهش توجه نکن خانــــــــــــــوم.....