کاش برای همه انتظار ها شمارش معکوس وجود داشت ... انتظار سخت ترین اتفاق زندگیه و وقتی شمارش معکوس نداره، مثل شکنجه است.

خدا ااا یا به این انتظار ما یه پایان عالی بده .. قول می دم صبر داشته باشم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
نگار

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر ولی از هر دو اینها دردناکتر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش کنی!!!