باد ..

این روزها باد زیاد میاد .. باد با سوز سرد .. ادم های زیادی سر به زیر انداخته و فرورفته در لاک و قالب و هرچیزی که می خواهی اسمش را بگذاری رفته اند و زیر باد در حال تند تند راه رفتنند .. مرا یاد ادم هایی می اندازند که در جهت باد می روند .. همان وری می روند که باد بیاید .. شاید ادم ها هم مثل پول شده اند .. ادم های باد اورده را باد می برد ..

/ 0 نظر / 41 بازدید