...

لعنت به هرچی اشکه ..

/ 3 نظر / 44 بازدید
Fredo

سلام سپیده جان چی شده ای باغ امید؟ کارِت به اینجا کشید؟

فرزاد

سپیده جان.چی شده؟! نگرانت شدم.[ناراحت]

پروانه

[تعجب]