3 ماهه و یک هفته

بزرگ می شود .. چشمهایی که تا دیروز کوچک و بسته و پف کرده و خوابالود شیر می خورد امروز هوشیار و بازیگوش شده اند ..

دستان مشت کرده و انگشتان گره خورده دیروز امروز با هیجان در هوا به دنبال کشف دنیای ناشناخته هاست .. 

دیروز مادر بودن را باور نمی کردم  و امروز روزهای بی کودکم را به خاطر نمیاورم .. به همین زودی به همین سادگی و به همین شیرینی بخشی از زندگی ام شده است .. بخشی که اینگار همیشه بوده است و هرگز من بی او را یاد ندارم .. 

برای کودک 3 ماهه و یک هفته ام .. 

/ 1 نظر / 48 بازدید
parvaneh

[گل]