بی خوابی

تازگی ها شب ها خواب های عجیب زیادی می بینم که بی خوابم می کنند .. با سنگینی و درد بیدار می شوم و کلافگی و بی خوابی .. می دانم اینها طبیعی است،  برای کسی که قرار است در چندین ماه آینده شب ها هر چند ساعت یک بار بیدار شود مثل تمرین می ماند. اما از طرفی هم می دانم فکر و خیال است و استرس و برای من که عادت دارم به لیستی از کارهای تیک زده و انجام شده، ذهن شلوغ و آشفته این روزها باعث و بانی بیخوابی این روزها می شود. کاش به نقطه ای از زمان می رسیدم که می توانستم بگویم اماده ام و همه کارهایم انجام شده .. کاش .. تنها نقطه ارامش ام آنجا خواهد بود .. سعی ام را میکنم .. بگذریم ..

/ 0 نظر / 46 بازدید