ادم ها همیشه دنبال رسیدن هستند .. رسیدن به ارزوهاشون .. امروز برای اولین بار داشتم فکر می کردم من برای ۵ سال اینده ام ارزو کردم و یا به قولی ارزوهای اماده دارم ... ولی هرچی فکر کردم نفهمیدم بعد از ۵ سال وقتی به ارزوهام رسیدم باید چه ارزویی کنم .. یه لحظه و شایدم بیشتر حس کردم گم شدم .. زندگی بعد از ۵ سال اینده ام سفید و خالی بود .. از صبح هنوز دارم فکر می کنم .. م م م

/ 3 نظر / 7 بازدید
اوستا

تو این پنج سال در مسیر رسیدن به آرزوهات نوع تفکر و دیدت به مسائل نیز کم یا زیاد تغییر میکند و همین خود باعث آرزوهای جدید می شود که دوباره سعی میکنی به این آرزوها برسی و همینطور ادامه داره مگر اینکه دیگه اینقدر دنیا دیده و دلت پر باشه که دیگه آرزو نداشته باشی. ---------------------------------------------------------------------- حالا سپیده خانم اگر لطف کنید کمی هم در مورد نکات ریز زندگی در آنجا هم بنویسید مثلا همون پیشنهاد 100 روز اول در نیوزیلند. مثل چقدر پول برای مهاجرت همرام باشه و ... [لبخند]

سپیده

والا از حدامه بنویسم .. اما وقت ندارم سرمو بخوارونم جان خودم .. روزهای زمستان کوتاه ادم وقت کم میاره الکی الکی :(

اوستا

من هم اصراری بر روی این موضوع ندارم. هر وقت دوست داشتید بنویسید. مفهوم یا منظور شما از تصویر این دختر در وبلاگتان چیست؟ جهت کنجکاوی پرسیدم.