دنیا ..

دنیای کوچیکی است برای این همه سلیقه های مختلف . تنگ می شود خیلی وقت ها اگر نظرت با نظر کسی مخالف باشد ..

دنیای کوچکی است برای این همه سرعت، این همه شتاب،‌ روزهایی که به ثانیه ای می گذرند و هدف هایی که هرچی می دوی نمی رسی ..

دنیای کوچکی است .. وقتی چهره اشنایی پرتت می کند به سالها قبل به روزهای گذشته که انگار همین حالا از جلو چشمانت می گذرند ..

خوشحالم که خدا عنصر دلتنگی در من نکاشته است ..

/ 1 نظر / 41 بازدید
فرزاد

"خوشحالم که خدا عنصر دلتنگی در من نکاشته است .." خوش به حالت من خیلی وقت ها دلم برای کودکی خودم تنگ میشه...