خیلی هم خوب خیلی هم عالی !!!!

ادم ها را این روزها چه می شود ! همه اتان آیا گل و ناز و بلبل اید ! هیچ اخلاق بد و گندی ندارید ! اصلا خودخواهی ذره ای در وجود اتان نیست ! همه لبخند می زنید و همیشه راست می گویید و همیشه چقدر خوب و مهربون و بی عیب و نقص و کامل هستید .. اصلا هم هیچ وقت در زندگی کامل و زیبا و بی نقص اتان کسی را ناراحت نمی کنید و این فقط دیگران هستند که شما فرشته های زمینی را می رنجانند !

اصلا اینها را ول کنید شما بی نقص شما ناز گل خوب پرفکت .. خواستم فقط یاداوری اتان کنم گاهی ادم هایی هستند که بلا به دور ، دور از جون شما ، گوش شیطون کر ممکن هست ناراحت شوند از چیزی و بیایند احساسشان را بگیرند کف دستشان حرف دلشان را بهتان بزنند .. خدایی نکرده اگر چنین بلایی بر شما نازل شد و چنین ادم هایی در اطرافتان ظاهر شدند خواستم بگویم آمادگی ذهنی داشته باشید که اول از همه، جا نخورید و دوم بدانید کم پیدا می شوند قدرشان را بدانید .. آخر باقی ادم ها مثل شما پرفکت و خوب و نازند و اگر ناراحت شوند خیلی ملایم و ناز درست مثل خودتان پشتشان را می کنند و می روند .. خیلی هم به قول معروف شیک و مجلسی ..

/ 1 نظر / 44 بازدید
پرستو

خیلی هم عالی خیلی هم مجلسی