یادم باشه ..

حرف حرفِ باور کردن یا نکردن نیست، حرف حرفِ تغییر ذهنیات ادم هاست .. حرف حرفِ دروغ گفتن نیست، حرف حرفِ پیچوندن حرف اونجوری که به نفع ادم باشه است .. اصلا این ها رو بریزیم دور .. غصه ام از فراموش کاری ادم هاست .. اصلا این رو هم بیخیال ..توقعی نیست ..نمی دونم، اصلا بذار ساده بگم، دلم گرفته ..  چرا اصلا من ِ لعنتی اینقدر رو ادم ها حساب باز می کنم .. لعنت به من ..  

/ 2 نظر / 47 بازدید
مهناز

درودبه توسپیده جان بااین دل صافت .ببین هرکاری کنی طبیعت وذات ادمارونمیشه عوض کرداونی که جنسش خرده شیشه داره همیطورهست وتازه همه ادماروهم مث خودش میبینه اونی هم که بی غل وغشه نمیتونه بدجنس بشه همه روهم همینطورمی بینه.منم ازاین چوبازیادخوردم.خودت روناراحت نکن باکوچولوت وشیرینی هاش عشق وحال کن.ازخداسالی سرشارازشادی وموفقیت براتون ارزومندم.

آزاده

درسته نباید روی آدم ها حساب باز کرد