می دویییم !!

Milestones !!

این روزها می گذرد ! بی هدف نه ! اما سریع مثل برق ! تا میایم به خودم بجنبم شب شده است ! 

سبکم .. سبکتر از قبل هرچند پس درامدهای زایمان گویا تمامی ندارد .. بگذریم .. 

راستی یادم باشد یک لیست بنویس از باید و نباید هایی که این مدت اموختم .. 

گفتم که این روزها برایم سریع می گذرد اما هرروزش منتظر رسیدن به یک نقطه و مرحله جدیدی از این زندگی جدیدم .. هدف بلند مدت زندگی طبق معمول کاملا واضح و روشن است اما هدف های کوچکم با مزه اند این روزها .. 

هدف هایی مثل 5 کیلو شدن دختر کوچولو .. گردن گرفتن درست و حسابی و نشستن .. از یک لول پوشک رفتن به لول بعدی .. باز کردن سری جدید سایز لباس ها .. زیاد شدن و زیادتر شیر خوردنش .. خوابیدن های طولانی تر .. گرفتن اسباب بازی ها با دست و غیره .. روزگاری داریم ها :))) 

میایم میایم .. من بلاخره ریسه این زندگی را که کمی تا حدودی از دستم دررفته است باز به چنگ میارم .. فقط کمی باید در این تلاطم و شور زندگی کمی بیشتر بدم اگر جانی باشد .. 

/ 0 نظر / 46 بازدید