فینگلیسی

دیشب خواب دیدم دارم با رئیسم صحبت می کنم ولی اونقدر انگلیسی خوب می فهمم و حرف می زنم که وسطاش درست تشخیص نمی دم الان دارم فارسی حرف می زنم یا انگلیسی بسکه روون بود همه چیز ! حالا این تعبیرش چی هست ؟

/ 3 نظر / 40 بازدید
پروانه

سپیده نکنه داری Native میشی؟ [نیشخند][ماچ]

پروانه

می گم مثل اینکه فرشته آرزوها همون موقع بالای سرت بود. [نیشخند] راستی می دونستی اینا عقیده دارن هر وقت خواب به زبان انگلیسی ببینی یعنی دیگه زبانت خیلی خوب شده چون می گن ضمیر ناخودآگاهت انگلیسی فکر می کنه، یعنی دیگه رفته تو مخت به عبارتی. [پلک]

مهران

تعبیرش رو نمیدونم. اما احتمالاً این روزا دغدغت اینه که انگلیسی روون حرف بزنی. و چیزِ مهمیه برات :)