مکالمه ..

مکالمه یه دختر چینی با دوست پسر کره ایش: (فکر کنم اولین قرارشون بود .. به انگلیسی البته حرف می زدند)

دختر: حس می کنم دارم سرما می خورم .. {#emotions_dlg.e35}

پسر: اما من خیلی مریض نمی شم {#emotions_dlg.e4}

دختر: وای ، چه خوب ، چطور مگه ؟! {#emotions_dlg.e20}

پسر: آخه من همیشه دستام رو می شورم  {#emotions_dlg.e21}

دختر: وا ، خوب منم می شورم {#emotions_dlg.e40}

من: {#emotions_dlg.e6}

/ 2 نظر / 42 بازدید
پروانه

[قهقهه] میگم دختر چینیه چه جوری گفت 'وا' [نیشخند][قهقهه]

مضراب

:)) فالگوش واساده بودي؟