پست های ارسال شده در تیر سال 1389

اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 21 بازدید