مهمان !

دیشب خواب ترسناک با مزه ای دیدم . خواب دیدم مهمان دارم .. همه ادم هایی را که دیگر دوست ندارم دعوت شده اند خانه ام و من فقط یه مدل غذا قد دو نفر دارم اما همینطور دارد برایم مهمان میاید .. بعد یهو از آشپزخانه خودم که داشتم غذا دو نفره درست می کردم پرت شدم خونه مامان اینها ولی همچنان مهمان ها مهمان های من بودند و همه ادم هایی بودند که برای من دعوتشان سخت است و رو دربایستی دارم باهاشان یا دیگر دوستشان ندارم و تازه مامانم گفت چند تا از دوستای خودش رو هم گفته و همه در تکاپو بودیم با بی غذایی چه کنیم که خواهرم گفت مهمان ها شده اند 74 نفر .. و من داشتم از استرس می مردم .. که با خواهرم رفتیم سراغ کمک مامان و غیمه و آش رشته پیدا کردیم .. اماده و خوشگل و خوشمزه .. بعد همین طور هنوز غذا کم بود و ما می گشتیم و من استرس داشتم و نفس نفس می زدم که با صدای سرفه ات از خواب پریدم ..

دلم قیمه ساخت با مرغ و بادمجان های مامانم رو ! :(

/ 1 نظر / 44 بازدید
bita

چه خواب پر استرسى! من معمولا" بعد از خواباى اينجورى تازه دلم ميخواد بخوابم كه خستگيم رفع شه و آروم شم... :) خيره اينشالله...[قلب]