-          نمی دونم چقدر این موضوع به اینکه ادمی خوبی باشی یا ادم بدی باشی ربط داره. -          نمی دونم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
10 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
20 پست
خرداد 91
20 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
13 پست
بهمن 88
7 پست