مامان چینی ..

امروز دوست چینی ام اومد سرکار بعد از سه چهار روز مرخصی و حال زار ... همین که رسید به رییس گفت باید یه چیزی بهت بگم و رفتن .. منم دو زاریم مثل شمشیر .. تیز و صاف و براق .. تا برگشت ازش پرسیدم چی شدی عزیزم ! نکنه بله ! نی نی داری ! گفت آره ... 7 هفته اشه و حسابی حالش خرابه .. و از همه بدتر شیفت شب کار می کنه .. خوب خداروشکر فکر کنم رئیس شیفت هاش رو بندازه روز .. این یکی هم مامان شد رفت .. هی .. دیگه من موندم و حوضم ..

/ 3 نظر / 40 بازدید
پروانه

این جور که بوش میاد تو هم به زودی نی نی دار میشی من می مونم و حوضم [نیشخند][نیشخند]

پروانه

اومدی و نسازی هاا [چشمک]

مرجان

سلام دو زاری مثل شمشیر! خوبی؟