بچه: بابا من کی اونقدر بزرگ می شم که هرکاری دلم میخواد بکنم؟

بابا: پسرم، تا حالا کسی اینقدر بزرگ نشده ...

/ 0 نظر / 9 بازدید