دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

               بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی  ...

چقدر Miss کردم کتاب حافظ ام رو ... میارمش This Time

/ 3 نظر / 16 بازدید
Z

فکر کنم اگر فارسی می‌نوشتی آخرش رو هم، حس خیلی بهتری رو می‌رسوند. به نظرم البته!

سپیده

نه ... این دنیای منه الان ... احساساتم ... زبانم ... یک زبان غریبه و .... انگلیسی و فارسی بودنش چیزی رو عوض نمی کنه ..

هستی

اگر تو نباشی هزار بار گریه هم مرا سبک نمی کند... و ابر های مهربان هم نمیتوانند غباری را که بر دلم نشسته بشویند... اگر تو نباشی... چه خواب باشم و چه بيدار... حتم دارم روزگار تكه كاغذيست افتاده در گوشه خياباني دراز.... خياباني كه پاي هيچ عاشقي به آن باز نشده است....